صلح و حقوق بشر – بخش ۲

صلح و حقوق بشر – بخش ۲
شهریور ۸, ۱۳۹۵

بخش دوّم سخنرانی با عنوان “صلح و حقوق بشر” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط مهر انگیز کار ارائه گردید.

ثبت نام در خبرنامه