صلح دیرینه آرزوی انسانی

صلح دیرینه آرزوی انسانی
اسفند ۲۵, ۱۴۰۰

همراه با: تیارا، هانا، پارمیس و باران نوجوانان ایرانی که آینده‌ سازان فردا و صلح آفرینان امروزند، بخش‌هایی از بیانیۀ «وعدۀ صلح جهانی» را برایمان مرور می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه