صلح دیرینه آرزوی انسانی

Program Picture
صلح دیرینه آرزوی انسانی
اسفند ۲۵, ۱۴۰۰

همراه با: تیارا، هانا، پارمیس و باران

نوجوانان ایرانی که آینده‌سازان فردا و صلح‌آفرینان امروزند، بخش‌هایی از بیانیۀ «وعدۀ صلح جهانی» را برایمان مرور می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه