صلح جهانی، رؤیا یا واقعیّت؟ – بخش ۴

صلح جهانی، رؤیا یا واقعیّت؟ – بخش ۴
خرداد ۳۱, ۱۳۹۵

بخش چهارم و پایانی سخنرانی با عنوان “صلح جهانی، رؤیا یا واقعیّت؟” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط دکتر شاپور راسخ ارائه گردید.

ثبت نام در خبرنامه