اکبر رادی – بخش ۵ / نمایش: خانمچه و مهتابی – بخش ۱

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

اکبر رادی – بخش ۵ / نمایش: خانمچه و مهتابی – بخش ۱
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت پنجم سرگذشت اکبر رادی. بخش‌هایی از: سخنان هادی مرزبان و یادداشتی از حمیده عنقا همسر اکبر رادی.
بخش دوم: قسمت‌هایی از نمایشنامه خانمچه و مهتابی – بخش ۱.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه