اکبر رادی – بخش ۳ / نمایش باغ شب نمای ما (فصل دوم کتاب – جبه)

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

اکبر رادی – بخش ۳ / نمایش باغ شب نمای ما (فصل دوم کتاب – جبه)
۳۱ تیر ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت سوم سرگذشت اکبر رادی. علل علاقه رادی به آنتوان چخوف. خلاصه‌ای از فعالیت‌های نویسندگی رادی در نمایشنامه‌نویسی.
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایشنامه باغ شب نمای ما.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه