شاهین سرکیسیان – بخش ۲

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

شاهین سرکیسیان – بخش ۲
۱۰ تیر ۱۳۹۷

جمشید لایق می‌گوید: برای ما شاگردانش تنها افسوسی تلخ باقی مانده است، دریغی بزرگ، کوتاهی، کم کاری و بی‌انصافی در حق این مرد بزرگ. یاد و خاطره او. همیشه روحم را معذب می‌کند. هرچه کردم نتوانستم دین خود را به او ادا کنم. حتی با چاپ کتابی درباره او.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه