بهمن فرسی – بخش ۲ / نمایش: پله‌های یک نردبان – بخش ۲

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

بهمن فرسی – بخش ۲ / نمایش: پله‌های یک نردبان – بخش ۲
۱۶ دی ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت دوم سرگذشت بهمن فرسی.
بخش دوم: قسمت دوم نمایشنامه پله‌های یک نردبان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه