صفا شهیدی – پیانیست و آهنگساز
دی ۲, ۱۳۹۵

صفا در نهایت فروتنی و تبحر در گوشه خلوت خود به آهنگسازی مشغول است. با او گفتگویی داشتیم در مورد موسیقی و فعالیت‌های هنری او.

ثبت نام در خبرنامه