صد و پنجاهمین سالگرد ورود حضرت بهاءالله به عکا

Program Picture
صد و پنجاهمین سالگرد ورود حضرت بهاءالله به عکا
مهر ۱۳, ۱۳۹۷

در خبری این چنین می‌خوانیم: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی انتشار مجموعه‌‌ای پادکست‌ درباره صد و پنجاهمین سالگرد ورود حضرت بهاءالله به عکا را در دست دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه