Program Picture

صدا، دوربین، هنرمند

پیمان حامد – خوشنویس

۰۷ بهمن ۱۳۹۵

پیمان هنر خوشنویسی ایرانی را از طریق اینترنت به علاقمندان غیر ایرانی تدریس می‌کند و از روش‌هایش برای از بین بردن مرزها در هنر برایمان می‌گوید.

قسمت های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه