Program Picture

صداقت

۲۶ بهمن ۱۳۹۶

اگه شما هم مثل ما، بزرگترین دروغی که تا حالا گفتین این بوده که هیچ وقت دروغ نگفتین ‌یا فقط وقتی بچه بودین دروغ می‌گفتین، اونم اینطوری که فورا برمی‌گشتین و راستش رو می‌گفتین یا … این قسمت رو ببینین!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه