صبر و شکیبایی

صبر و شکیبایی
آبان ۱۲, ۱۴۰۰

بهار که شد تو باغ
شکوفه زد درختا
گلا همه شکفتن
سبزه‌ها پیدا شدن
نهالا قد کشیدن
به هم سلام می‌گفتن

ثبت نام در خبرنامه