شیوا و هوشمند شائق
مرداد ۲۳, ۱۳۹۹

شیوا لیسانس مدیریت بازرگانی دارد و هوشمند موزیک خوانده است. آنها ۱۴ سال پیش ازدواج کردند و ۳ سال پیش با پسر پنج ساله شان به آمریکا مهاجرت کرده‌اند.

ثبت نام در خبرنامه