شیطان – بخش ۳
مرداد ۹, ۱۳۹۵

معانی دیگر شیطان از دیدگاه ادیان و نحله‌های مختلف فکری و صفات اخلاقی شیطانی در گفتگوی رامان شکیب با استاد بهرام فرید در برنامه‌ لفظ و معنا.

ثبت نام در خبرنامه