Program Picture

شیدا ونس

شهریور ۲۱, ۱۳۹۸

شیدا ونس، وکیل است و در کشورهای مختلف در جهت حمایت از زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند فعالیت کرده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه