شیخ محمّد ابراهیم فاضل شیرازی – بخش ۳

شیخ محمّد ابراهیم فاضل شیرازی – بخش ۳
بهمن ۲۷, ۱۳۹۴

فاضل که با مطالعه کتاب ایقان از آثار حضرت بهاءالله مومن به دیانت بهائی شده بود، ترک خانواده کرد و عازم عکا شد.

ثبت نام در خبرنامه