شیخ محمّد ابراهیم فاضل شیرازی – بخش ۲

Program Picture
شیخ محمّد ابراهیم فاضل شیرازی – بخش ۲
بهمن ۲۰, ۱۳۹۴

فاضل که اجدادش از علما بودند پس از تحمل سختی‌ها و ریاضت‌هایی که کشید، با مطالعه کتاب ایقان از آثار حضرت بهاءالله مومن شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه