شیخ احمد احسائی – بخش ۲

Program Picture
شیخ احمد احسائی – بخش ۲
دی ۲۷, ۱۳۹۵

نبیل زرندی از حیات و اقدامات شیخ احمد احسائی برای ماندانا می‌گوید و شرایط اجتماعی آن زمان ایران را برای ماندانا شرح می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه