شکوه یک صدا
اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۱

برنامه‌ای در بزرگداشت گوینده باسابقه رادیو و تلویزیون ایران و رادیو پیام دوست شکوه رضایی و در حاشیه آن نگاهی به تاریخچه رادیو و تلویزیون در ایران.

ثبت نام در خبرنامه