شکل‌گیری دوستی‌ها

شکل‌گیری دوستی‌ها
بهمن ۲۴, ۱۳۹۸

در این دوران کودکان پذیرفته شدن در گروه‌های کوچک دوستی را تجربه می‌کنند و گاه تلاش آن‌ها برای کسب استقلال با بی‌ادبی اشتباه گرفته می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه