فیلم‌ها
شکفتن از شکاف سنگ
شهریور ۲۰, ۱۳۹۹
تنها پنج در صد از مردم ایران امکان فراگیری خواندن ونوشتن و یا تحصیل علوم و مهارتها را داشتند، و آنهم فقط برای مردان بود. شکستن چرخه ظلم و ستم هزاران ساله کار آسانی نبود. اینجا است که طاهره قرة العین و عبدالبهاء وارد داستان میشوند، داستان "شکفتن از شکاف سنگ". English Version

ثبت نام در خبرنامه