شکستن قفس‌ها – بخش ۲

شکستن قفس‌ها – بخش ۲
فروردین ۷, ۱۴۰۰

در این نامه نیز مثل نامه قبل به بررسی شعر عرب و معرفی یکی از بانوان شاعر کشور سوریه می‌پردازیم. به این امید که کشف و درک عواطف و اندیشه‌های مشترک از طریق ادبیات، ذهن و قلب ما را بیش از پیش به هم نزدیک کند.

ثبت نام در خبرنامه