Program Picture
شکر
۲۰ مرداد ۱۴۰۰

چه در زمان خوشی چه در زمان سختی همیشه شکرگزارم توی شرایط بد خیال من راحته چون که خدا رو دارم

news letter image

ثبت نام در خبرنامه