شکرگزاری
مرداد ۲۰, ۱۴۰۰

در این قسمت باران و فاران تو حیاط خونه‌ مادربزرگشون مشغول بازی هستند. فاران تصمیم می‌گیره که از درخت بالا بره که از درخت می‌افته پایین، اما اتفاق خاصی نمی‌افته و همه به خاطر این موضوع شکرگزارند.

ثبت نام در خبرنامه