۳۷۶
مهر ۵, ۱۳۹۴


– روز جهانی صلح و بیانیّۀ دبیر کلّ سازمان ملل متّحد
– دعوت ملاله یوسف زی، از مردم جهان، برای پیوستن به کمپین کتاب، نه گلوله
– معرّفی کمپین جرم نیست
– وضعیّت جسمی بسیار بد حسن طفاح، زندانی سیاسی هشتاد و شش ساله
– کودک خردسال کرمانی، دو میلیون تومان، به فرزندان دانش آموز زندانیان نیازمند، کمک کرد
– نقل قول از شبنم طلوعی

ثبت نام در خبرنامه