شنیدنی‌های رسانه‌ای

Program Picture

شنیدنی‌های رسانه‌ای

شنیدنی‌های رسانه‌ای
۲۹ شهریور ۱۳۹۴

در برنامه امروز، این خبرها را خواهید شنید:
در این برنامه ، خبرهائی از عدم اجازه به بهائیان برای حضور در دانشگاه ها ، پناهجویان ، زنان ، بیانیّه ی سازمان گزارشگران بدون مرز و …. به سمع شما می رسد + نقل قول هائی در حمایت از احمد ، مخترع جوان امریکائی سودانی تبار

news letter image

ثبت نام در خبرنامه