Program Picture
۳۸۰
آبان ۳, ۱۳۹۴

“- یک سازمان حقوق بشری، از جمهوری اسلامی خواسته به رفتار ظالمانه علیه نرگس محمّدی، پایان دهد.
– فیلترینگ تلگرام
– نه درصد زنان تن فروش، به اجبار شوهر و هجده درصد به اجبار والدین، دست به تن فروشی میزنند.
– ایران، رتبۀ دوم تخلفات جادّه ای را در جهان دارد.
– ابتکار یک رستوران در اسراییل برای آشتی عربها و اسراییلیها
– گرانترین نقّاش معاصرجهان، شش اثرش را برای حمایت از پناهجویان، تقدیم کرد.”

news letter image

ثبت نام در خبرنامه