Program Picture

شنیدنی‌های رسانه‌ای

۴۱۰
۱۶ خرداد ۱۳۹۵

– عضویت افتخاری نرگس محمدی در انجمن قلم سوئد
– آمار سوء تغذیه زنان و کودکان در ایران بنا به اعلام وزیر کار
– اولین کنسرت آنلاین در ایران
– افتتاح مدرسه کودکان کار در همدان
– کشف روش جدید محقّقان آلمانی برای درمان سرطان

news letter image

ثبت نام در خبرنامه