Program Picture

شنیدنی‌های رسانه‌ای

۴۰۸
۰۲ خرداد ۱۳۹۵

– واکنش های پس از یک دیدار ساده
– ادامه پلمپ مغازه های بهائیان و اخراج دانشجویان بهائی
– درخواست چند نهاد حقوق بشری از اتحادیه اروپا
– افزایش حبس تعزیری نرگس محمدی
– نقل قول: یادداشتی از صادق زیبا کلام

news letter image

ثبت نام در خبرنامه