Program Picture

شنیدنی‌های رسانه‌ای

۴۰۳
۲۲ فروردین ۱۳۹۵

– احتمال اعدام شهروند بهائی ایرانی یمنی در یمن.
– اعتراض شدید فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به اتحادیه اروپا در رابطه با رفتار این اتحادیه با پناهجویان.
– سعید رضوی فقیه روزنامه نگار و زندانی سیاسی از زندان آزاد شد.
– آیا موزه هنرهای معاصر به بخش خصوصی واگذار می شود؟
– کاشت سی هزار گل در طهران به یاد مادر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه