Program Picture

شنیدنی‌های رسانه‌ای

۴۰۲
۱۵ فروردین ۱۳۹۵

– بشیر کودک بهائی دور از پدر و مادرش؛ پدر و مادر او در زندان هستند.
– ۲۰۰ تا ۲۵۰ کودک در زندان نگهداری میشوند.- احسان مازندرانی ، روزنامه نگار زندانی بخاطر شرایط زندان به بیماری ریوی مبتلا شده است.
– آب دریاچه ی ارومیه ۸ سانتیمتر بالا آمد.
– گزارش سازمان عفو بین الملل علیه قطر و فیفا.- نقل قول این هفته از کرنل وست .

news letter image

ثبت نام در خبرنامه