Program Picture

شنیدنی‌های رسانه‌ای

۳۹۶
۲۵ بهمن ۱۳۹۴

– معرفی وب سایت خفت گیری.
– نگهداری سگ در خانه در کرمان،۵۰ هزار تومان جریمه در پی دارد.
– نظریه‌ی انیشتین به حقیقت پیوست: امواج گرانشی کشف شد.
– نقل قول این هفته از: یوسف لطیف پور خبرنگار سینمایی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه