Program Picture
۳۹۵
بهمن ۱۸, ۱۳۹۴

– سازمان ملل از ایران خواست قوانین کیفری و ازدواج دختران را اصلاح کند.
– مخالفت سخنگوی قوه ی قضاییه ی ایران با حذف قانون اعدام از قوانین مربوط به جرایم مواد مخدر.
– سربازهای ایران به کمک محیط زیست ایران می‌شتابند.
– کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص از سال آینده. نقل قول این هفته از کاوه راد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه