Program Picture

شنیدنی‌های رسانه‌ای

۳۸۶
۱۵ آذر ۱۳۹۴

نام ۵ هنرمند ایرانی در فهرست ۵۰۰ هنرمند برتر سال ۲۰۱۵
مارک زاکربرگ و همسرش، ۹۹ درصد از ثروتشان را برای ارتقای بشر بخشیدند.
در پی به اتش کشیدن تنها مسجد یک شهر در کانادا، مسلمانان برای نیایش به کنیسه می‌روند.
آیت الله عبدالحمید معصومی طهرانی در حمایت از بازداشت شدگان بهائی قطعه‌ای از کلمات مکنونه‌ کتاب عرفانی حضرت بهاءالله را تحریر کرد.
نقل قول: آتنا حبیبی همسر یغما گلرویی و جعفر پناهی کارگردان شهیر ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه