Program Picture

شنیدنی‌های رسانه‌ای

۳۸۵
۰۸ آذر ۱۳۹۴

ابراز نگرانی اروپا از سرکوب اقتصادی بهائیان در ایران.
آزادی شهرام چینیان میاندوآب شهروند بهائی ایرانی.
دو سال زندان برای کسانی که اطلاعات شخصی افراد را در فضای مجازی منتشر می کنند.
نقل قول این هفته از: هیئت اجرایی بررسی وضعیت دانشجویان تعلیقی!!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه