Program Picture

شنیدنی‌های رسانه‌ای

۳۸۴
۰۱ آذر ۱۳۹۴

تمام اخبار این قسمت از شنیدنی‌های رسانه‌ای اختصاص دارد به آزار و اذیت بهائیان ایرانی در هفته‌ گذشته: دستگیری‌های گسترده در سه شهر طهران، اصفهان و مشهد، پلمپ مغازه‌های بهائیان از جنوب تا شمال ایران و نقل قول هفته از امیر معماریان

news letter image

ثبت نام در خبرنامه