شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۲۶

شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۲۶
مهر ۴, ۱۳۹۵

– روز جهانی صلح.
– یک مهر، زادروز استاد شجریان.
– برندگان جایزه ی آلترناتیو مشخص شدند.
– کارگردان جوان ایرانی فیلم خود را به رایگان در اینترنت منتشر کرد.
– نقل قول از استاد بهرام بیضایی.

ثبت نام در خبرنامه