شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۱۷

Program Picture

شنیدنی‌های رسانه‌ای

شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۱۷
۰۳ مرداد ۱۳۹۵

– شروع جنگ آب در ایران.
– تقریبا می شود جلوی همه‌ی سکته ها را گرفت اگر …
– کار فوق العاده‌ی دو فرد نیکوکار در حمایت از حیوانات.
– گنجینه‌ی هنر اسلامی به صاحبش بازگشت.
– رشد اعدام در ایران بعد از ماه رمضان.
– نقل قول این هفته از وکلای بنگلادشی در حمایت از جامعه ی بهائیان ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه