شنونده یا گوینده

Program Picture
شنونده یا گوینده
دی ۱۴, ۱۳۹۴

آیا شما شنونده خوبی هستید یا گوینده خوبی می‌باشید؟ یا هر دوی آنها هستید؟ شاید این روزهای امروز، بتونه تا حدّی به این پرسش‌ها پاسخ بده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه