شناخت پیامبران و خودشناسی

شناخت پیامبران و خودشناسی
شهریور ۳, ۱۳۹۷

این سومین قسمت از برنامه‌ مسیر سبز است و طی آن مجری برنامه نیوشا راد در گفت و گو با جناب احسان رحیمی، کارشناس، در رابطه با این موضوع صحبت می‌کند که چگونه می‌توان مظاهر ظهور الهی یا پیامبران را در راستای خودشناسی شناخت.

ثبت نام در خبرنامه