شفقت و مهربانی

شفقت و مهربانی
شهریور ۱۰, ۱۴۰۰

در این قسمت همسر یکی از آشنایان در بیمارستان بستری شده است. پدر جویای حال او می‌شود و به همراه مادر خانواده در مورد داشتن شفقت و مهربانی در زندگی، با بچه‌ها حرف می‌زنند.

ثبت نام در خبرنامه