Program Picture
شفقت و مهربانی
شهریور ۱۰, ۱۴۰۰

در این قسمت خاله خورشید داستانی در مورد دختر کوچولویی به اسم گلک تعریف می‌کنه. یه روز گلک لباس قشنگش رو می‌پوشه و می‌ره که از چشمه آب بیاره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه