مارثا روت (قسمت ۳) – انتخابات بهائی

شعله - فصل ۲
مارثا روت (قسمت ۳) – انتخابات بهائی
بهمن ۲۸, ۱۳۹۹

خانم مارتاروت پس از ایمان به آئین بهائی، مقاله‌ای در روزنامه شهرش درباره حضرت باب و آئین بابی نوشت که با استقبال خوانندگان مواجه شد و تعدادی هم بهائی شدند. وقت انتخابات بهائی نزدیک شد.

ثبت نام در خبرنامه