(۵-۲) – قسمت۳ – انتخابات بهائی

شعله - فصل ۲
(۵-۲) – قسمت۳ – انتخابات بهائی
بهمن ۲۸, ۱۳۹۹
خانم مارتاروت پس از ایمان به آئین بهائی، مقاله‌ای در روزنامه شهرش درباره حضرت باب و آئین بابی نوشت که با استقبال خوانندگان مواجه شد و تعدادی هم بهائی شدند. وقت انتخابات بهائی نزدیک شد.

ثبت نام در خبرنامه