۳) – اقدام بین المللی

شعله
۳) – اقدام بین المللی
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸

خانم لالی آلبی متیوس در زمانی که حضرت عبدالبهاء عالم خاک را ترک فرمودند از راهنمائی های حضرت شوقی ربانی ولی امر بهائی برای خدماتش بهره می برد بخصوص وقتی که او می خواست یک کتابخانه بین المللی بهائی تاسیس کند

ثبت نام در خبرنامه