۳) – خانواده متحد

شعله
۳) – خانواده متحد
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸

خانم لالی آلبی متیوس قبل از حرکت به سوی آمریکا که با دکتر اسلمنت نویسنده کتاب بهاءالله وعصر جدید ملاقات کرده بود برای شوهرش از این ملاقات می گوید واو مشتاق خواندن این کتاب می شود.

ثبت نام در خبرنامه