۳) – پایان جنگ

شعله
۳) – پایان جنگ
فروردین ۲۷, ۱۳۹۸

جنگ جهانی اول تمام می شود وخانم لالی آلبی متیوس که برای کمک به مجروحین جنگی در یک بیمارستان نظامی آمریکایی در فرانسه خدمت می کرد به وطن باز می گردد.

ثبت نام در خبرنامه