۳) – خدمات انسان دوستانه

شعله
۳) – خدمات انسان دوستانه
فروردین ۲۰, ۱۳۹۸

وقتی آمریکا وارد جنگ جهانی اول می شود وارتش آمریکا احتیاج به خدمات پشت جبهه دارد خانم لالی آلبی متیوس آمادگی خود را اعلان میکند وبه فرانسه رفته در بیمارستان نظامی مشغول خد مت می شود .

ثبت نام در خبرنامه