لالی آلبی متیوس (قسمت ۲) – ماجراجویی و هیجان

Program Picture

شعله - فصل ۱

لالی آلبی متیوس (قسمت ۲) – ماجراجویی و هیجان
۲۱ اسفند ۱۳۹۷

خانم لالی آلبی متیوس که تفریحات لذت کافی را به او نمی‌داد و سیراب از نشاطش نمی‌کرد، با آئین بهائی آشنا می‌شود و شیفته‌ کلام حضرت بهاءالله می‌گردد، اما چطور می‌شود که در بحران جنگ اول جهانی گرفتار افکار قدیم می‌گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه