۲) – آخرین آرزو

شعله
۲) – آخرین آرزو
اسفند ۷, ۱۳۹۷

ماریا ملکه محبوب رومانیا که در طول زندگی مشترک با پادشاه رومانیا شاهد جنگ‌های هولناکی بود آرزوی برقراری صلح در عام را دارد و نمی‌خواهد شاهد جنگی دیگر در عالم باشد.

ثبت نام در خبرنامه