ملکه ماری (قسمت ۱۱) – آخرین آرزو

Program Picture

شعله - فصل 1

ملکه ماری (قسمت ۱۱) – آخرین آرزو
۰۷ اسفند ۱۳۹۷

ماریا ملکه محبوب رومانیا که در طول زندگی مشترک با پادشاه رومانیا شاهد جنگ‌های هولناکی بود آرزوی برقراری صلح در عام را دارد و نمی‌خواهد شاهد جنگی دیگر در عالم باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه